Ogłoszenie konkursu na stanowisko księgowego w MCSIR PDF Drukuj Email
21.04.2021.
Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej ogłasza konkurs na stanowisko księgowego. 

Ogłoszenie konkursu na stanowisko księgowego 
w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej


Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej ogłasza konkurs na stanowisko księgowego. 

I. Określenie stanowiska urzędniczego
Księgowy w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji 
Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu 
Liczba stanowisk – 1 
Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony
II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem 


Osoba ubiegająca się o stanowisko księgowego powinna spełniać następujące wymagania :

1.Posiada obywatelstwo Polskie
2.Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
3.Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu
4.Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku księgowego – wykształcenie najmniej średnie zawodowe o profilu ekonomicznym oraz 1 rok stażu w księgowości.

W przypadku osób ubiegających się o w/w stanowisko preferowane będą następujące dodatkowe wymagania:

1. Ogólna znajomość księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych
2. Umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych
3. Umiejętność obsługi komputera
4. Cechy osobowości jak: komunikatywność, dyskrecja, dokładność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość

III. Wskazanie zakresu zadań na stanowisku 

1. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dotyczącej dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1. Ustawy o Fin.Publ.
2. Dekretowanie dowodów księgowych
3. Opisywanie faktur i rachunków zgodnie z klasyfikacją wydatków budżetowych 
4. Księgowanie dowodów księgowych, wyciągów bankowych w programie bankowym

IV. Wykaz wymaganych dokumentów

1. List motywacyjny
2. Życiorys
3. Kserokopia dowodu osobistego
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje
5. Kserokopie dokumentów  potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe
6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku księgowego
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

V. Miejsce i termin składania dokumentów

Kandydaci  są zobowiązani do złożenia dokumentów w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania : „Nabór na stanowisko księgowego w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej”
Dokumenty należy złożyć w siedzibie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej ul. Sienkiewicza 34, w terminie do 12 maja 2021 r. do godz. 15.00 
W przypadku nadesłania dokumentacji pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do MCSIR. 

VI. Pozostałe zobowiązania 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru umieszczone będą na stornie MCSIR. 
Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci spełniający wymagania powiadomieni zostaną indywidualnie przez telefon. 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informacje

Pierwsza część Wakacyjnej Nauki Pływania zakończona

  W dniach  5 -16 lipca, na Krytej Pływalni przy ul. Spółdzielczej trwała  Wakacyjna Nauka Pływania dla dzieci, której organizatorem było Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej przy współpracy ze Szkółką Pływacką „Delfin” Sylwester Wr&o...

Więcej

Rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski zakończona

Zakończyła się rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski, której organizatorem było miasto Bydgoszcz. Skarżysko-Kamienna przystąpiło do zabawy po raz drugi.

Więcej

Wakacje 2021 z MCSiR

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku - Kamiennej   przygotowało ofertę dla wszystkich mieszkańców miasta pozostających w wakacje w mieście. W ofercie znalazły się zajęcia z piłki nożnej, tenisa ziemnego, nauka pływania, a w sierpniu ruszą zajęcia z piłki siatkowej. ...

Więcej

1 czerwca rusza rywalizacja o puchar Rowerowej Stolicy Polski

1 czerwca 2021 ruszyła rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Oficjalny trening zakończył się 21 maja o północy. Kolejne dni upłyną   pod znakiem ostatnich przygotowań do czerwcowej walki o każdy kilometr. Cały czas można przyłączyć się do naszej rywalizacji! Do 31 maja nal...

Więcej

MCSiR włączył się do akcji "Sprzątanie z kulturą"

W środę, 19 maja, pracownicy Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej przystąpili do akcji „Sprzątanie z Kulturą". Podczas sprzątania terenu wkoło zalewu Bernatka zebrano 26 worków śmieci.

Więcej

Od 1 maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej informuje, że od 1 maja możliwe jest uprawienie   sportu w krytych obiektach sportowych oraz na basenach dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży.

Więcej

Ogłoszenie konkursu na stanowisko księgowego w MCSIR

Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej ogłasza konkurs na stanowisko księgowego. 

Więcej
bip.jpg
images.jpg

Facebook MCSiR

W tej chwili:

Odwiedza nas 1 gość
studiofit_na_mcis.png