Komunikat organizacyjny ws. OOM w Sportach Halowych - eliminacje.
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

TURNIEJU ELIMINACYJNEGO

OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SPORTACH HALOWYCH

„ŚWIĘTOKRZYSKIE 2009"

W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN


SKARŻYSKO-KAMIENNA 17 - 19.  04. 2009 r.

 

I. Termin i miejsce zawodów:

1.     17 -19 kwietnia 2009 r. Skarżysko-Kamienna .
2.     Zawody zostaną rozegrane na terenie Miejskiej Hali Sportowej  przy ul. Sienkiewicza 34 oraz Zespole Szkół Publicznych  Nr 1 ul. Sezamkowa 23.

II. Organizatorzy:


1.     Polski Związek Piłki Siatkowej.
2.     Świętokrzyski Okręgowy Związek Piłki Siatkowej w Kielcach.
3.     Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej

III. Kierownictwo zawodów:


1. Osoba odpowiedzialna za organizację zawodów - Grzegorz  Wierzbowicz  Świętokrzyski Okręgowy Związek Piłki Siatkowej w Kielcach kontakt: 603 033 851 ; tel/fax 041 25 25 350
2. Komisja Sędziowska powołana przez Polski Związek Piłki Siatkowej

IV. Zasady uczestnictwa:

1. W rozgrywkach uczestniczą reprezentacje wojewódzkie złożone z zawodników w wieku 17 lat uprawnionych do gry w klubach danego województwa na podstawie karty zawodniczej lub certyfikatu na dany sezon.
2. Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać:

·        tymczasowy dowód osobisty lub inną ważną legitymację szkolną lub inny ważny dokument tożsamości wraz z fotografią,
·        aktualną kartę zdrowia stwierdzającą zdolność do gry,
·        kartę zawodnika potwierdzoną przez związek lb certyfikat potwierdzony przez odpowiedni WZPS.
3. Ekipa grająca w eliminacjach składa się z 12 zawodników plus I trener , II trener

V.  Sposób przeprowadzenia zawodów:

1. W zawodach uczestniczy 16 reprezentacji wojewódzkich podzielonych na grupy eliminacyjne na podstawie rankingu województw.
2. Ranking województw opracowuje PZPS. 16 województw zostaje podzielone na grupy eliminacyjne na podstawie wyników trzech ostatnich OOM.
3. W zawodach eliminacyjnych reprezentacje grają systemem „każdy z każdym" (trzy dni)
4. Do turnieju finałowego OOM awansują reprezentacje, które zajęły miejsca   1-2 w grupach eliminacyjnych. Zespoły zajmujące miejsca 3-4 w grupach kończą udział w zawodach.
5. Wszystkie mecze są rozgrywane do trzech wygranych  setów wg punktacji
-       zwycięstwo                     - 2 punkty
-       porażka                        - 1 punkt
-       przegrana walkowerem   - 0 punktów
6. O kolejności w grupach decydują:
1.     Zdobyte punkty
2.     Stosunek setów
3.     Stosunek małych punktów
4.     Wynik bezpośredniego meczu
7.Podział na grupy eliminacyjne wg załączonego schematu.


PODZIAŁ NA GRUPY ( numery oznaczają miejsce w rankingu )


Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

1.   1 z rankingu

1.   2 z rankingu

1.   3 z rankingu

1.   4 z rankingu

2.   9 z rankingu

2. 10 z rankingu

2. 11 z rankingu

2. 12 z ranking
3.   8 z rankingu

3.   7 z rankingu

3.   6 z rankingu

3.   5 z rankingu

4. 16 z rankingu

4. 15 z rankingu

4. 14 z rankingu

4.  13 z rankingu

 
 
8. Obowiązuje podana numeracja drużyn oraz następujący klucz  rozgrywania meczy.


1 dzień

2 dzień

3 dzień

1-4

4-3

2-4

2-3

1-2

3-1

 

PROGRAM  ZAWODÓW

 
ELIMINACJE

16.04.2009 ( czwartek )

16.00  -  18.00   przyjazd ekip

18.30   -  20.00   kolacja

20.00   -  odprawa techniczna

 

Miejska Hala Sportowa

ul.  Sienkiewicza 34

Hala Zespołu

Szkół Publicznych Nr 1

ul. Sezamkowa 23

17.04.2009

piątek

10.00

Gr. D

Łódzkie - Zachodniopomorskie

10.00

Gr. B

Mazowieckie - Lubelskie

12.00

Gr. D

Wielkopolskie - Pomorskie

12.00

Gr. B

Podkarpackie - Dolnośląskie

Godzina 15.00  uroczyste otwarcie zawodów

 

16.30

Gr. A

Śląskie– Świętokrzyskie

16.30

Gr. C

Małopolskie – Podlaskie

18.30

Gr. A

Lubuskie – Warmińsko-Mazurskie

18.30

Gr. C

Kujawsko-Pomorskie – Opolskie

18.04.2009

sobota

10.00

Gr. D

Zachodniopomorskie - Pomorskie

10.00

Gr. B

Lubelskie - Dolnośląskie

12.00

Gr. D

Łódzkie - Wielkopolskie

12.00

Gr. B

Mazowieckie - Podkarpackie 

15.30

Gr. A

Świętokrzyskie – Warmińsko-Mazurskie

15.30

Gr. C

Podlaskie – Opolskie

17.30

Gr. A

Śląskie – Lubuskie

17.30

Gr. C

Małopolskie – Kujawsko-Pomorskie

19.04.2009

niedziela

10.00

Gr. D

Wielkopolskie - Zachodniopomorskie

10.00

Gr. B

Podkarpackie - Lubelskie

12.00

Gr. D

Łódzkie - Pomorskie

12.00

Gr. B

Mazowieckie - Dolnośląskie

14.00

Gr. A

Lubuskie – Świętokrzyskie

14.00

Gr. C

Kujawsko-Pomorskie – Podlaskie

16.00

Gr. A

Śląskie – Warmińsko-Mazurskie

16.00

Gr. C

Małopolskie – Opolskie


Grupy:

A
1. Śląskie          2. Lubuskie                   3. Warmińsko – Mazurskie    4. Świętokrzyskie
B 1. Mazowieckie  2. Podkarpackie             3. Dolnośląskie                   4. Lubelskie
C 1. Małopolskie    2. Kujawsko-Pomorskie   3. Opolskie                        4. Podlaskie
D 1. Łódzkie         2. Wielkopolskie             3. Pomorskie                      4. Zachodniopomorskie
 


9 .Zgłoszenie do zawodów należy przesłać do 10 kwietnia 2009 roku drogą elektroniczną na adres e-mail:

prezes13@O2 .pl lub fax 041 25 25 350

Uwaga : zgłoszenie musi zawierać dane zawodników i osób towarzyszących w liczbie zgodnej z przysługującymi limitami.

10 . Zamówienia na zakwaterowanie i wyżywienie ( osobodzień 85 złoty );

do dnia 08.04.2009 r. na załączonych drukach należy przesłać na adres:

Hotel „Paradiso"
Suchedniów
ul. Harcerska 12
 
11 .Zasady finansowania

1.     Koszty organizacji pokrywa organizator
2.     Koszty dojazdu ponoszą uczestnicy
3.     PZPS pokrywa koszty trzy osobodni pobytu od kolacji 16.04.2009 dla reprezentacji województw ( 12 zawodników plus 2 trenerów ).

12 . Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 16.04.2009 r. o godzinie 2000 w sali konferencyjnej Hotelu „Paradiso".

13. Postanowienia końcowe:

1.     Podczas zawodów obowiązują przepisy PZPS
2.     W sprawach nie objętych regulaminem decyduje sędzia główny zawodów

14. Biuro zawodów :

Sekretariat Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji Skarżysko-Kamienna
ulica Sienkiewicza 34. Tel/fax 041 25 39 450

15 .Wszelkie dodatkowe osoby ponad przyznany limit opłacają ekipy uczestniczące w turnieju.

Istnieje możliwość zamówienia dodatkowo ( na własny koszt ) posiłków
W dniu przyjazdu ( obiad ) lub w dniu wyjazdu ( kolacja ) po uprzednim zgłoszeniu do organizatora.
( Koszt obiadu 25 złotych, kolacji 15 złotych).