Od soboty 6 czerwca otwieramy krytą pływalnie
05.06.2020.
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku - Kamiennej informuje, że w dniu 6 czerwca (sobota) wznawia działalność kryta pływalnia, sauna i siłownia przy ul. Spółdzielczej 19 


Informujemy, że niewykorzystane karnety z powodu zamknięcia  krytej pływalni będą miały przedłużony okres ważności - szczegóły w kasie pływalni. 

W czwartym etapie odmrażania gospodarki, od soboty 6 czerwca ponownie zostaną otwarte m.in. siłownie i baseny. Osoby, które będą chciały skorzystać z takich obiektów jak siłownie , baseny czy kluby fitness, muszą pamiętać o  zasadach, które będą obowiązywały. 

Przede wszystkim będzie obowiązywał limit osób przebywających w jednym czasie w danym pomieszczeniu, dotyczy to basenu, sauny i siłowni. Ponadto musi być zachowana bezpieczna odległość między ćwiczącymi, np. poszczególne urządzenia o ćwiczeń muszą być ustawione tak, by pomiędzy nimi była odległość minimum 1,5 m. 

Z kolei na basenie  będą obowiązywały także limity osób, które jednocześnie będą mogły korzystać z jednego toru.  W przypadku naszego obiektu jest to 4 osoby na jeden tor ( łącznie 24 osoby na cały obiekt) na jedną godzinę.  Z sauny będą mogły korzystać jednocześnie 4 osoby (na jedną godzinę).  Podobnie będzie z siłownią, w jednym czasie będą  mogły ćwiczyć 4 osoby. 

Bedą obowiązywały zasady m.in. takie jak: 


  • Zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika 

  • Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.
  • Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.

  • Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.

  • Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.

  • Obowiązkowe dezynfekowanie powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, z którymi stykają się użytkownicy (z wyłączeniem podłogi) – regularnie (kilka razy w ciągu dnia).

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem: 41 25 30 350.