Rusza trening do Rowerowej Stolicy Polski
10.03.2021.

Miasto Skarżysko-Kamienna po raz drugi przystępuje do rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski.  Rywalizacja odbędzie się w tym roku w dniach 1 - 30 czerwca.  Trening rozpoczyna się  już pierwszego dnia wiosny, tj. 21 marca 2021!


W 2020 roku miasto Skarżysko-Kamienna po raz pierwszy wzięło udział w rywalizacji o Rowerową Stolicę Polski, wypadliśmy rewelacyjnie  zajmując wysokie 11 miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej. W Skarżysku – Kamiennej w zabawie uczestniczyło 168 osób, którzy "kręcili" kilometry w dwóch grupach (ogólnej Skarżysko - Kamienna i dla miasta Skarżyska – Kamiennej). Łącznie 49462 kilometrów, to przełożyło się na 1099 punktów.

Mamy nadzieję, że w tym roku będzie nas jeszcze więcej i osiągniemy jeszcze lepszy wynik niż rok temu.

Celem projektu jest przede wszystkim: propagowanie aktywnego wypoczynku, promocja turystyki rowerowej, promocja jazdy rowerem, jako alternatywnego środka transportu, wdrażanie idei smart city w miastach.

Organizatorem Rywalizacji jest Miasto Bydgoszcz. Dwie pierwsze edycje odbyły się we wrześniu 2019 i 2020 roku. Trzecia edycja odbędzie się w dniach 1-30 czerwca 2021 roku! Trening rozpoczyna się  już pierwszego dnia wiosny, tj. 21 marca!

Kazdy z uczestników rywalizacji otrzyma certyfikat uczestnictwa. Dla uczestników, którzy osiągną najlepszy dla mista Skarżyska-Kamiennej wynik przewidziane są nagrody (najlepszych trzech mężczyzn i najlepsze trzy kobiety)/ 

Zasady rywalizacji są proste - rowerzyści pobierają specjalnie stworzoną przez Bydgoszcz na potrzeby rywalizacji darmową aplikację (Aktywne Miasta), która rejestruje trasy i ich długości. Uczestnik sam decyduje, dla którego z miast "kręci kilometry". Dzięki wspólnemu zaangażowaniu użytkownicy przyczyniają się do masowego wdrażania idei "Smart City". A co najważniejsze, akcja motywuje mieszkańców do zdrowej sportowej rywalizacji i wspólnej zabawy propagującej aktywny tryb życia. Udział w zabawie jest dla uczestników całkowicie bezpłatny!

Miasto, które wygra rywalizację otrzyma przechodni "Puchar Rowerowej Stolicy Polski". W przypadku wygranej trzy razy z rzędu, Puchar zostaje na stałe w posiadaniu danego miasta.Organizatorem lokalny Rowerowej Stolicy Polski jest Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy. Szkoły, kluby sportowe,  instytucje, stowarzyszenia - wszyscy mogą "kręcić" dla Skarżyska-Kamiennej. Pogoda zaczyna sprzyjać rowerzystom, czas odejść od komputerów i wyruszyć na malownicze trasy rowerowe. Trening zaczynamy 21 marca !!!

Zachęcamy do zakładania własnych grup (można rywalizować jako, szkoła, miejsce prace lub inna grupa). Chęć utworzenia grupy prosimy zgłaszać do lokalnego koordynatora projektu Zbyszek Biber   (tel. 797 112 002) , e-mail: kontakt@mcsir.skarzysko.pl

 

Udział w Projekcie ma charakter otwarty. Prawo startu mają wszystkie zainteresowane osoby spełniające warunki, o których mowa poniżej.

Warunkiem udziału w Projekcie jest:

1) Pobranie aplikacji „Aktywne Miasta” i dołączenie do Treningu/ Rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski” oraz wyboru Lokalnego Organizatora 

2) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu dostępnego na stronie internetowej i w aplikacji;

3) Przystąpienie do Treningu/ Rywalizacji w okresie od dnia udostępnienia w aplikacji panelu Trening

i Rywalizacja do dnia 30 czerwca w latach: 2021 – 2023. Dotyczy aktywności jazda na rowerze i kolarstwo.

4) Akceptacja udziału w Projekcie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości przejazdów rowerowych, które mogą polegać,

m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia.

5) Wyrażenie zgody na publikowanie wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej, a także na przesyłanie przez Organizatora, na wskazany adres mailowy

Uczestników, informacji dotyczących promocji produktów i usług sponsorów oraz partnerów Projektu.

 

ZASADY RYWALIZACJI

1. Projekt odbywa się poprzez aplikację „Aktywne Miasta”.

2. Do Projektu można przystąpić od dnia udostępnienia Treningu/ Rywalizacji w aplikacji do dnia 30 czerwca w latach 2021 – 2023.

3. W Treningu/ Rywalizacji liczone są wyłącznie przejazdy rowerowe, bez ograniczenia na rodzaj roweru.

4. Przystępując do Treningu/ Rywalizacji należy wybrać Miasto, stowarzyszenie lub obszar metropolitarny, dla którego zbierane są kilometry.

5. Wybór Miasta, stowarzyszenia, związku lub obszaru metropolitarnego nie jest uzależniony od miejsca, w którym dokonywane są przejazdy. Aplikacja działa na terenie całego świata, dlatego uczestnik przebywający poza granicami kraju również może przystąpić do Projektu wybierając jednocześnie Organizatora Lokalnego.

6. Organizator Lokalny ma prawo utworzenia oddolnych rywalizacji poprzez tworzenie grup, do których dołączają poszczególni uczestnicy Projektu.

7. Uczestnik może dołączyć tylko do jednego Organizatora Lokalnego (Miasta, stowarzyszenia lub obszaru metropolitarnego).

8. Uczestnik może uczestniczyć tylko w jednej grupie utworzonej przez Organizatora Lokalnego.

9. Uczestnik może zmienić grupę od momentu dołączenia do grupy do dnia 23 czerwca każdego roku.

10. Przejazd uczestnika musi zostać zsynchronizowany w ciągu 48 godzin po jego ukończeniu. Po upływie tego czasu przejazd zostaje automatycznie przeniesiony do kwarantanny i usunięty. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo zaliczyć przejazd przeniesiony do kwarantanny.

11. Uczestnik może zaimportować inny przejazd rowerowy z aplikacji/urządzenia GARMIN do rywalizacji, pod warunkiem, że ten nie był poprzednio ręcznie edytowany przez użytkownika.

12. Wyniki wraz ze statystykami na bieżąco są publikowane zarówno na stronie internetowej www.aktywne.miasta.pl jak i w aplikacji Aktywne Miasta. W celu prawidłowego zapewnienia przebiegu Projektu „Puchar Rowerowej Stolicy Polski” Organizator może również sprawdzać przejazdy uczestników.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia wszelkich przejazdów, które wg niego są wątpliwe oraz usunięcia uczestnika rywalizacji z aplikacji.


Regulamin Projektu „Puchar Rowerowej Stolicy Polski