Regulamin Skateparku
07.10.2021.

 
 

REGULAMIN SKATEPARKU
 
1. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu

 


2.     Skatepark nie jest placem zabaw !!!


3. Skatepark jest czynny codziennie w godzinach od 7.00 do 22.00. W przypadku awarii/braku oświetlenia korzystanie ze Skateparku jest zabronione.


4.     Korzystanie ze Skateparku jest bezpłatne.


5.     Użytkownicy korzystający ze Skateparku na własną odpowiedzialność


6.     Od korzystających ze Skateparku wymaga się szczególnej ostrożnej i bezpiecznej jazdy.


7. Osoby korzystające ze Skateparku zobowiązane są do stosownego, kulturalnego zachowywania.


8.     Urządzenia w obrębie Skateparku przeznaczone są do użytkowania przez osoby jeżdżące na deskorolce, rolkach, wrotkach, rowerach typu BMX z podstawowymi umiejętnościami.
9.     Jazda bez pełnego zabezpieczenia, w tym bez kasku, ochraniaczy na kolana, barki, łokcie i nadgarstki jest zabroniona.


10. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą przebywać na terenie Skateparku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub przedstawicieli ustawowych bądź prawnie udokumentowanych.


11. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
12. Za ewentualne wypadki, jakie mogą się zdarzyć podczas użytkowania Skateparku, niespowodowane zaniedbaniami administratora Skateparku, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z urządzeń. Każdy z użytkowników powinien sam określić swoje umiejętności i ryzyko związane z uprawianym przez siebie sportem


13.Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać.


14.Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.


15.  Pamiętaj o innych użytkownikach – nie jeździsz sam !!!


16.   Zabrania się:


·       Przebywania na terenie Skateparku poza wyznaczonymi godzinami
·       Palenia tytoniu podczas korzystania ze Skateparku
·       Wnoszenia i spożywania alkoholu i innych używek na terenie Skateparku
·       Wnoszenie opakowań szklanych oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla pozostałych użytkowników.
·       Przebywania po spożyciu alkoholu lub innych używek na terenie Skateparku
·       Wprowadzania i wpuszczania psów na obiekty Skateparku
·       Używania Skateparku do innych celów (np. gry w piłkę)
·       Wrzucania przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla użytkowników i zanieczyszczających Skatepark
·       Nadmiernego woskowania elementów Skateparku (nasmaruj deskę, rolki
·       Biegania po Skateparku, przeszkadzania innym osobom jeżdżącym
·       Umieszczania reklam, ogłoszeń, napisów bez zgody administratora obiektu
·       Prowadzenia handlu obwoźnego bez zgody administratora obiektu.


17.W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych korzystanie ze Skatepaku jest zabronione


18.Jazda na deskorolce czy rolkach jest sportem niebezpiecznym. Przestrzeganie zasad tego regulaminu nie eliminuje w całości ryzyka urazów.


19. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na obiekcie, ponosi użytkownik, w związku z czym, za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu wynikłe z użytkowania Skateparku, administrator nie ponosi odpowiedzialności.


20.  Każdy użytkownik zobowiązany jest do korzystania z urządzeń Skateparku zgodnie z ich przeznaczeniem oraz niezwłocznego powiadomienia administratora obiektu o wszelkich zauważonych uszkodzeniach urządzeń Skateparku w trosce i zdrowie własne i pozostałych użytkowaników


21.W przypadku większej ilości osób na Skateparku należy informować innych użytkowników o zamiarze zjazdu z przeszkody przez podniesienie ręki.


22. Osoby przebywające na terenie Skateparku, które będą zakłócać porządek i utrudniać korzystanie z urządzeń innym osobom zostaną usunięte z obiektu przez upoważnione osoby.


23.Skargi dotyczące działalności obiektu należy zgłaszać do administratora obiektu


24.Jazda na rolkach, wrotkach, deskorolce i rowerach BMX to sporty niebezpieczne. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów

 

 

PAMIĘTAJ !!!


Nic nie chroni Ciebie przed upadkiem z przeszkód, nie

 przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez

 sportowego przygotowania.

 

TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie ratunkowe – 999

Straż Pożarna – 998

Policja – 997

Administrator Skateparku 41 253 94 50


UWAGA

 

  • ·     Zawsze najpierw sprawdź przeszkodę, a później wykonaj na niej triki
  •        Przed wykonaniem ewolucji, upewnij się czy przeszkoda jest wolna
  •        Nie skacz, jeżeli nie jesteś pewien, że miejsce lądowania jest puste
  •        Respektuj i naszanuj słabszych od siebie
  •        Nie zaśmiecaj i nie niszcz obiektu
  •        Doceń pracę, jaką wkłada administrator Skateparku w jego utrzymanie