XXVIII edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin
30.08.2022.
 W dniach 13 - 19 września odbyła się XXVIII edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin - STMiG 2022, przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Największa impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach XIV Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.
 


Zapraszamy mieszkańców gminy Skarżysko - Kamienna do udziału w imprezach sportowych, które odbędą się w ramach XIVEuropejskiego  Tygodnia  Sportu dla Wszystkich oraz XXVIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin w dniach 13 – 19 września 2022r.

Wzorem lat poprzednich, również i w tym, miasto i gmina Skarżysko-Kamienna przystąpiłło do Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, a w jego ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Niezmiennie celem głównym imprezy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby naszych obywateli, szczególnie tych którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia.
 

Organizatorem XIII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – XXVIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich (KFSdW) przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Na szczeblu gminy miejskiej lub wiejskiej organizatorem Turnieju jest samorząd terytorialny, który powołuje własnego koordynatora albo zleca to zadanie wybranej jednostce organizacyjnej lub stowarzyszeniu kultury fizycznej na swoim terenie. 

W przypadku Skarżyska-Kamiennej jest to Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji. 

CELE
Promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia oraz integracji rodzinnej.
Uświadomienie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych, osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej, w tym również osób niepełnosprawnych.
Rozbudzanie postaw prospołecznych i obywatelskich, zmierzające do angażowania przy organizacji imprez jak największej liczby wolontariuszy.
Poszerzenie i wzmocnienie współpracy władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, placówek oświatowo-wychowawczych w obszarze sportu powszechnego i promowania zdrowego trybu życia.

TERMIN
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich – XXVIII Sportowy Turniej Miast i Gmin odbędzie się w terminie od 13 do 19 września 2022 r.

UCZESTNICTWO
W imprezach organizowanych w ramach Tygodnia Sportu dla Wszystkich –Sportowego Turnieju Miast i Gmin mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy danego miasta lub gminy, m.in.: osoby dorosłe, przedszkolaki, uczniowie szkół, studenci, pracownicy działających tam firm, żołnierze, strażacy, policjanci, harcerze, wczasowicze itp. – osoby zarówno pełnosprawne jak i z niepełnosprawnościami.

Imprezą turniejową zaliczaną do klasyfikacji generalnej jest wydarzenie o charakterze sportowo-rekreacyjnym będącym formą aktywności ruchowej, które:

zostało zorganizowane specjalnie z okazji i w ramach XIII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – XXVII Sportowego Turnieju Miast i Gmin,
odbyło się w okresie od 13 do 19 września 2022 r.,
zostało zorganizowane przez startujące w Turnieju miasto lub gminę na własnym terenie administracyjnym.

Uwaga: wydarzenia - konkurencje zorganizowane w tym samym miejscu i czasie stanowią jedną imprezę zaliczaną do klasyfikacji.

  W klasyfikacji generalnej Turnieju do liczby startujących będą zaliczone wyłącznie osoby biorące czynny i świadomy udział w imprezach turniejowych. Do liczby startujących nie będą wliczani widzowie.

Uwagi: Osoba startująca w Turnieju może brać udział w kilku imprezach rekreacyjno-sportowych zorganizowanych na terenie tej samej miejscowości przez różnych organizatorów i każdorazowo mieć zaliczone uczestnictwo;

Proponujemy zorganizowanie „Dni Rekreacji i Sportu Powszechnego” w przedszkolach, szkołach, uczelniach, jednostkach wojskowych, jednostkach ochotniczych straży pożarnych, w drużynach harcerskich. Gdy kierownictwa firm, zakładów pracy i urzędów stworzą warunki dla swojej załogi do aktywności ruchowej – osiągniemy zakładany cel.


Jeśli w dniach 13- 19 września 2022 organizujesz wydarzenie sportowo-rekreacyjne, zawody lub rozgrywki sportowe prosimy o przesyłanie na adres kontakt@mcsir.skarzysko.pl wykazu imprez i wydarzeń sportowych jakie będą miały miejsce w przedszkolach, szkołach, uczelniach, jednostkach wojskowych, jednostkach ochotniczych straży pożarnych, w drużynach harcerskich itp.


Zapraszamy do czynnego udziału
                                                            
Kalendarz imprez STMiG Skarżysko-Kamienna 
 
Sprawozdanie