Turniej Gier i Zabaw dla Przedszkolaków i klas 3
19.09.2022.
W hali sportowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej odbył się Turniej Gier i Zabaw dla klas III szkół podstawowych oraz Przedszkolaków.  Turniej zorganizowano z okazji XXVIII edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin oraz  w ramach XIV Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

Organizatorem wydarzenia było Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej przy współpracy z Wydziałem Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Skarżysku – Kamiennej
 
Celem imprezy było propagowanie aktywności ruchowej wśród najmłodszych  podczas Europejskiego Tygodnia Sportu, kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego oraz integracja środowiska szkolnego.

Do turnieju zaproszono wszystkie szkoły podstawowe i przedszkola z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej. Z zaproszenia skorzystały: Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4 Prywatna Szkoła Podstawowa, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 9 oraz Przedszkola nr 2, 4, 6, 7, 9, 10 i 16

Koordynatorem turnieju była Barbara Pająk, nauczycielka wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 5.

Dziesięcioosobowe reprezentacje szkół i przedszkoli,  które składały się z chłopców i dziewcząt, miały do wykonaniu kilka różnych konkurencji sprawnościowo-ruchowych (m.in., rzut woreczkiem do celu, sadzenie ziemniaków, przenoszenie piłek do siatkówki, przekładanie krażków, wyścig na jednej nodze) 
 
 
Po każdej konkurencji wyłaniano zwycięzców, jednak nie było prowadzonej klasyfikacji drużynowej. Wszyscy, którzy wzięli udział w zabawie byli zwycięzcami. Każdy z uczestników otrzymał  słodki upominek, a placówka  pamiątkowy dyplom za uczestnictwo  

Dyplomy wręczał dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji Janusz Sztompke.

Organizatorzy składają podziękowania wszystkim szkołom, które wzięły udział w turnieju gier i zabaw.  Podziękowania kierujemy również do pani Basi Pająk oraz wolontariuszek z SP 5, które pomagały w przeprowadzaniu konkurencji. 

1.jpg3.jpg6.jpg11.jpg14.jpg16.jpg18.jpg20.jpg22.jpg24.jpg29.jpg32.jpg35.jpg47.jpg53.jpg59.jpg61.jpg65.jpg68.jpg72.jpg74.jpg78.jpg84.jpg101.jpg
107.jpg109.jpg111.jpg113.jpg114.jpg117.jpg122.jpg130.jpg140.jpg152.jpg164.jpg190.jpg192.jpg193.jpg194.jpg207.jpgdsc_46066.jpg