Regulamin silownia PDF Drukuj Email
21.07.2015.
REGULAMIN KOMPLEKSU SIŁOWNI

1. Kompleks siłowni wchodzi w skład Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji Krytej Pływalni
    przy ul. Spółdzielczej 19 w Skarżysku-Kaiennej.
2. Siłownia czynna jest w dniach i godzinach ustalanych przez Dyrektora MCSiR.
3. MCSiR zapewnia poprzez instruktorów fachowe doradztwo oraz instruktaż dotyczący korzystania
    ze sprzętu znajdującego się na siłowni.
4. Wstęp na siłownię odbywa się na podstawie ważnego biletu lub karnetu zakupionego w kasach MCSiR.
5. Zakupiony bilet wstępu lub karnet należy zachować i okazać go w czasie kontroli.
6. W kompleksie siłowni i rehabilitacji obowiązuje obuwie zmienne oraz strój sportowy.
7. Ubranie wierzchnie przechowuje się wyłącznie w szatni.
8. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach ubraniowych
    lub szatni.
9. Korzystających z siłowni obowiązuje zachowanie porządku, ładu i czystości.
10. Korzystający z siłowni zobowiązuje się do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom      pracowników MCSiR.
11. Korzystającym z siłowni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu sobie oraz innym     osobom ćwiczącym, a w szczególności:
a. korzystać ze sprzętu niesprawnego lub niezgodnie z jego przeznaczeniem,
b. dewastować go lub samodzielnie naprawiać,
c. palić papierosy lub pić napoje alkoholowe podczas korzystania z siłowni,
d. hałasować,
e. używać słów wulgarnych lub obraźliwych,
f. zachowywać się w sposób agresywny.
12. Kierownictwo oraz osoby upoważnione przez Dyrektora MCSiR mogą kontrolować osoby korzystające
z siłowni i w razie uchybień wypraszać je z obiektu bądź zakazać im korzystania z urządzeń siłowni.
13. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia znajdujące się na terenie kompleksu siłowni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z obiektu,
a dalsze postępowanie skierowane będzie na drogę postępowania administracyjnego.
15. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do znajomości niniejszego regulaminu oraz jego    przestrzegania.
16.Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2013 roku  i obowiązuje do odwołania.
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
bip.jpg
ALTS
6.kolejka
24.01.2020
 
  Blue Rangers - Klif  16:30 
Spin Team - UKS Relaks 16:30
Orlęta - BMBS Tenis   16.30
Gratatam - Przydworcowe    16.30

HALPN Oldboye 
8. kolejka 26.01.2020
Elba - Flo Cars 15.40
Jastrzębie - Better Half 16.20
BMBS - Kamex24.pl 17.00
HALPN I Liga
8. kolejka 26.01.2020
ZEORK - Dziki 17.40
Wanmięs - PMP Skarżysko 18.20
Toolmex Truck - Kamex Kasy Fiskalne  19.00
Cezar  pauza
   
HALPN II Liga
8. kolejka 26.01.2020
Pizzeria Biesiadowo - BMBS Mirzec
13.00
Rubin- Decor INK 13.40
szerszeń - Picars  14.20
Ficher Automotive - Sorbin 15.00
images.jpg

Facebook MCSiR

W tej chwili:

Odwiedza nas 14 gości
studiofit_na_mcis.png