Regulamin Lodowisko PDF Drukuj Email
16.07.2015.
REGULAMIN LODOWISKA MIEJSKIEGO
IM. MIECZYSŁAWA FILIPOWSKIEGO
W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ


1. Lodowisko jest własnością Gminy Skarżysko - Kamienna reprezentowanej przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku - Kamiennej.
2. Lodowisko jest czynne codziennie w godzinach 8.00 – 21.30  zgodnie z wywieszonym harmonogramem korzystania z lodowiska. Ilość i czas trwania przerw  może ulegać zmianom w zależności od intensywności użytkowania lodowiska.
3. W dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 pierwszeństwo na
korzystanie z lodowiska mają zorganizowane grupy szkolne.
4. Lodowisko jest nieczynne w przypadku obfitych opadów deszczu i śniegu.
5. W przypadku organizowania imprez sportowych administrator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
6. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu, który
należy zachować do kontroli.
7. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie maksymalnie 200 osób (w okresie pandemii limit.120 osób).
8. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
9. Zaleca się jazdę w rękawiczkach i kasku ochronnym, w szczególności dzieciom do lat 10.
10. Każdy korzystający z lodowiska zobligowany jest do wykonywania poleceń służb
porządkowych oraz do stosowania się do komunikatów podawanych przez głośniki.
11. Na tafli lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność.
12. Jazda na lodowisku odbywać się może tylko we wskazanym kierunku, zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez obsługę lodowiska.
13. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
a) używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,
b) siadania na bandach okalających lodowisko,
c) rzucania śniegiem,
d) jazdy z dziećmi na rękach,
e) wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na taflę lodowiska,
f) chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu,
g) niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenie po tafli lodowiska, jazdy pod prąd, urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw.
14. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz palenia papierosów.
15. Za rzeczy pozostawione na lodowisku administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
16. Na terenie lodowiska funkcjonuje bezpłatna szatnia. MCSIR Skarżysko –Kam. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
17. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
18. Osoby nieprzestrzegające zasad regulaminu będą wypraszane z lodowiska.
19. Osoby stale łamiące zasady regulaminu nie będą wpuszczane na lodowisko.
20. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać do MCSiR Skarżysko -Kamienna.

  REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
LODOWISKA MIEJSKIEGO
IM. MIECZYSŁAWA FILIPOWSKIEGO
W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ


1. Wypożyczenie łyżew – cennik: 1 godzina – 8 zł, dla szkół 1 godzina - 4 zł. Łyżwy wypożyczane są na co najmniej godzinę.
Po przekroczeniu łącznego czasu wypożyczenia 90 min czasu doliczana jest dopłata za kolejną godzinę – 8 zł lub 4 zł.
2. Łyżwy wypożycza się na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja studencka, prawo jazdy, paszport) lub po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 zł za parę łyżew.
3. Na jeden dokument można wypożyczyć maksymalnie dwie pary łyżew.
4. Wypożyczenie łyżew rozpoczyna się z chwilą uiszczenia opłaty.
5. Oczyszczone łyżwy należy oddać do okienka i poczekać na zwrot dokumentu lub gotówki.
6. Łyżew nie należy przetrzymywać podczas przerwy technicznej.
7. W wypożyczonych łyżwach należy chodzić wyłącznie po gumach.

Zabrania się chodzenia w łyżwach wypożyczonych po betonie, chodniku oraz innym niezabezpieczonym gumami podłożu.

Osoba chodząca po niezabezpieczonym gumami podłożu w łyżwach wypożyczonych płaci za ich ostrzenie 12 zł/para.

8. Wypożyczalnia nie odpowiada za źle dobrany rozmiar łyżew.
9. Wszelkie uszkodzenia łyżew należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi wypożyczalni.
Za sprzęt wypożyczony odpowiada osoba wypożyczająca.
10. Ostrzenie "od ręki" odbywa się wyłącznie po obsłużeniu klientów wypożyczających łyżwy.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
move previous
move next
bip.jpg
mcov-sport-pion.jpg
images.jpg

Facebook MCSiR

W tej chwili: